Views

Views UI har en udfordring med JQuery 1.10, da man ikke kan ændre i felter eller andre funktioner i et View.