Hvorfor spiser vi døde dyr?

Har du nogensinde undret dig over hvorfor du spiser nogle dyr mens du klapoer andre? En tankevækkende video med Melanie Joy, som har forsket i knap to årtier inden for psykologien om at spise dyr. Melanie var knap 50 år, da hun fik Ahimsa Prisen for sit arbejde for globalt ikke-vold.

Vi er blevet indoktrineret til at tro, at det er godt for os at spise dyr. Det er et valg, da det i de fleste områder i verden ikke er nødvendigt at spise døde dyr. Når det er et valg stammer det fra en tro - der lægges vægt på ordet TRO.

Det vi mangler at tænke over, at mejeriprodukter, æg og kødprodukter gør enorm skade på dyr, som lever i fangeskab. Det er ikke noget som dyrene selv har valgt.

Hvad er Karnisme?

Melanie kalder det at spise døde dyr for karnisme, som er en modsætning til mange af vores kerneværdier som:

Der anvendes forsvarsmekanismer i forhold til brudet på kerneværdier ved at forvride vores tanker og følelser. Læg mærke til, at det er ikke noget vi finder på, det sandsynlige fakta baseret på solid forskning.

Vi retfærdiggør karnisme via følgende myter:

  • Det er normalt
  • Naturligt
  • Nødvendigt

Det er samme tankegang vi havde engang i forbindelse menneskeslaver og cigaretter.

Vil du være med til at gøre det usynlige synligt?

Forums
Last modified
10-05-2020