Syre- og basedannede fødevarer

Har I kendskab til en syre-basetabel, som er udarbejdet af et videnskabeligt institut? 

Hvilken syre-base-tabel anvender du?

Forums
Last modified
10-05-2020