Vegan Club

Et billede af at vi er godt på vej mod 7,4 milliarder mennesker

Er vi for mange mennesker på jorden og vil vi øge antallet af mennesker, hvis vi alle bliver veganere, på grund af de helbredsmæssige fordele?

Hvis vi antager, at en bæredygtig metode at leve på er via permakultur uden husdyr (karnisme), er der sandsynligvis ikke tilstrækkeligt jordareal til at brødføde en befolkning på over 7 milliarder mennesker (billedkilde). Ved at fjerne behovet for husdyr frigiver vi et stort areal til enten de vilde dyr eller til dyrkning af flere planter i et mere naturligt økosystem. Hvem har tilladt, at vi er blevet så mange? EU, USA eller en helt tredje, som har nedtrykt store befolkningsmængder, som kun har mulighed for at overleve, ved at føde tilstrækkeligt mange børn. Vi er onde og vi vender det blinde øje til.

En klog mand sagde engang - vi skulle aldrig have begyndt at dyrke jorden.

Vegansk IT konsultation hos GrN.dk. Vi løser både store og små opgaver. Kontakt os.

Sidst ændret
05/10/2020 - 10:15